Folketingskandidat og Byrådsmedlem i SilkeborgKommune

Morten Høgh

Stem personligt !

Hvem er Morten?

Jeg sidder i byrådet i Silkeborg kommune og har gjort det siden 2014. Jeg har været formand for Arbejdsmarkedsudvalget og siddet i Økonomi og erhvervsudvalget. Jeg er meget interesseret i jobskabelse, de basale kommunale dele, skole, børnehave/vuggestue, haller, ældrepleje, veje og cykelstier. Derudover især hvad det frivillige område kan ift. at øge sundhed, sammenhold og sociale færdigheder. 

Jeg er uddannet økonom fra Århus Universitet. 

Jeg har udelukkende arbejdet med investering i først Jyske Invest og siden Jyske Markets i Jyske Bank i Silkeborg. I 2016 sagde jeg pænt farvel til banken og sidder nu og investerer for mig selv for egne penge. Det var et valg jeg traf for at have mere tid til min familie, for at nyde børnene mens de er små da den tid aldrig kommer igen. Jeg bor i Grauballe sammen med min kone Randi og mine 2 børn Victoria og Alexander. Victoria på 14 år går i skole i Hvinningdal og Alexander på 11 år i Grauballe. Derudover går det meste af min tid med politik og frivilligt arbejde i Silkeborg Svømmeklub, hvor jeg er bestyrelsesmedlem og begge vores børn er konkurrencesvømmere. Jeg træner børn i fodbold i den lokale idrætsforening, Grauballe UGF. Selv spiller jeg fodbold om forår/sommer på Oldboys i Grauballe og om efterår/vinter lørdagsfodbold i Gødvad.

Mærkesager

Stem på Morten Høgh
-Din investering i en god kommune

Så lav ledighed som muligt!

Arbejde giver identitet og er vigtigt for de der er hurtigst til at få job, såvel som dem der har et fleksjob. Alle kan bidrage med noget!

Plads i den lokale (Fri)børnehave, (Fri)skole og (Fri)Plejehjem!

Det betyder noget, når man fra barnsben eller i alderdommen har mulighed for at være tilknyttet ens lokale område. Det giver tryghed. Staten skal gennem Kommunen støtte at der er plads lokalt og det gælder også hvis det er Friskole, Friplejehjem eller Fribørnehave. 

Ingen Ghettoer i Danmark!

Vi har nogen områder i Danmark hvor vi har accepteret en al for høj arbejdsløshed på over 40% i et enkelt område. Det ødelægger simpelthen et lokalområde når så mange er arbejdsløse. Vi skal blive ved med at investere i at få færre ledige!

Vi skal bruge motorvejene til at holde trafikken ude af byerne, og bane vejen for den selvkørende trafik

Vi skal sørge for gode tilkørselsmuligheder til motorvejene så trafikken ikke ledes ind igennem byerne, og vi skal udvide motorvejene med en bane til den selvkørende offentlige transport. Selvkørende busser bliver en ekstrem billig transportform i fremtiden, så den skal vi være klar til.

Flere Lokale arbejdspladser, mindre CO2.

Alle vil gerne have at folk cykler mere, så vi kan lade bilen stå. Det kræver dog at flere arbejdspladser er inden for cykelafstand. Derfor skal vi sørge for gode muligheder for at virksomheder kan blive og starte i vores lokalsamfund. Vi skal investere i vores mange lokalsamfund, det kommer mange gange igen! 

De frivillige kræfter skal ikke drænes af systemet!

Når de frivillige investerer deres tid i at gøre noget godt for os alle sammen, så skal de ikke løbe ind i en mur af godkendelser eller høje krav til foreningens bankforbindelse, som så bliver til tilsvarende høje gebyrer og en enorm besværlig godkendelsesproces hos banken for nye bestyrelsemedlemmer og især ved skift af kasserer!